WindowsHowpsuzlykAntiviruslarAdaware Antivirus Free
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Antiviruslar
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Adaware Antivirus Free

Düşündiriş

Adaware Antivirus Free – zyýanly programma üpjünçiliginden we içaly programmalardan iki taraplaýyn gorag. Programma üpjünçiligi, ulgamy iň ýokary goramak üçin antispyware mehanizmi bilen birleşdirilen ösen wirusa garşy hereketlendirijini ulanýar. Adaware Antivirus Free, howply amaly amallary yzarlaýan we öz wagtynda bloklaýan ýewreý derňewi netijesinde giňden ýaýran wirus howplaryndan hakyky wagtda goragy üpjün edýär. Antivirus ulgamyň iň möhüm böleklerini çalt gözlemegi we işjeň amallary, ýerli diskleri ähli maglumatlar bilen çuňňur seljermegi we berlen opsiýalara esaslanyp saýlama skaneri goldaýar. Adaware Antivirus Free zyýanly programma üpjünçiliginiň sanawyna üýtgetmeler girizmeginiň öňüni alýar, ýokaşan faýllaryň özbaşdak açylmagyna synanyşýar we kompýutere zeper ýetirip biljek zyýanly amallary bes edýär. Mundan başga-da, “Adaware Antivirus Free” faýllary göçürip almagy awtomatiki usulda barlaýar we ýokaşan faýllary ulgama girmezden ozal bloklaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Antispyware dwigateli bolan antiwirus
  • Heuristik derňew
  • Zyýanly amallaryň ýapylmagy
  • Infectedokanç faýllary blokirlemek
  • Süklemeler skanerleýär
Adaware Antivirus Free

Adaware Antivirus Free

Wersiýa:
12.10.184
Dil:
English, Русский, Français, Español...

Göçürip Adaware Antivirus Free

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Adaware Antivirus Free Teswirler

Adaware Antivirus Free baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: