WindowsHowpsuzlykAntiviruslarAvast Free Antivirus
Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Antiviruslar
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Avast Free Antivirus
Wikipediýa: Avast Free Antivirus

Düşündiriş

“Avast Free Antivirus” – innowasiýa howpsuzlyk aýratynlyklary we akylly howplary ýüze çykarmak bilen meşhur wirusa garşy önüm. Programma üpjünçiligi, balykçy web sahypalaryndan we beýleki tor aldawçylaryndan goramak tehnologiýalarynyň kömegi bilen internetde ajaýyp howpsuzlygy üpjün edýär. “Avast Free Antivirus”, ulgamy gowşak edip bilýän howply sazlamalary we zyýanly programma üpjünçiligini kesgitleýän akylly re includingimi goşmak bilen birnäçe skaner reesimini goldaýar. Programma üpjünçiligi öý Wi-Fi-ny seljerýär, gowşak taraplaryny we howpsuzlyk düzgünlerini ýüze çykarýar. “Avast Free Antivirus” zyýanly kod üçin programmalary gözden geçirýär we şübheli hereketleriň öňüni almak üçin özlerini alyp barşyna gözegçilik edýär. Şeýle hem, “Avast Free Antivirus”-da ähli ulanyjy parollaryny goramak üçin güýçli baş paroly döretmäge ýa-da döretmäge mümkinçilik berýän içerki parol dolandyryjysy bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Wirus we içaly programma üpjünçiligi
  • Akylly skaner
  • Balyk tutmakdan goramak
  • Toruň we programma üpjünçiliginiň özüni alyp barşynyň derňewi
  • Gorag brauzeri giňeltmesi
Avast Free Antivirus

Avast Free Antivirus

Wersiýa:
21.11.2500
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Avast Free Antivirus

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Avast Free Antivirus Teswirler

Avast Free Antivirus baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: