WindowsInternetWeb brauzerleriAvast Secure Browser
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Web brauzerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Avast Secure Browser
Wikipediýa: Avast Secure Browser

Düşündiriş

“Avast Secure Browser” – “Chromium” hereketlendirijisine esaslanýan we internetdäki ulanyjy işjeňligini goramak üçin döredilen brauzer. Programma üpjünçiligi, tor hüjümlerine garşy howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak we şahsy maglumatlary ýalňyşlardan goramak üçin birnäçe gural bilen üpjün edilýär. “Avast Secure” brauzeri, dürli web sahypalary, mahabat torlary, gözleg kompaniýalary we beýleki yzarlaýyş gurallary arkaly ulanyjylaryň hereketlerini internetde yzarlamak mümkinçiligini çäklendirmek üçin özi hakda maglumatlary gizleýär. Programma üpjünçiligi, howply web sahypalaryny we ulgamy wiruslar, töleg programma üpjünçiligi ýa-da içaly programma üpjünçiligi bilen ýokaşdyryp bilýän faýllary petiklemek synanyşyklaryndan goraýar. “Avast Secure” brauzeri bizar ediji mahabatlary bloklaýar, ygtybarsyz giňeltmeleriň birikmeginiň we ulanyjynyň razylygy bolmazdan “Flash-mazmunyň” awtomatiki işlemeginiň öňüni alýar. Programma üpjünçiliginde içerki parol dolandyryjysy we brauzer taryhyny, gutapjyklary we keş keşbini arassalamak üçin gural bar. “Avast Secure” brauzerinde öz ýerleşýän ýeriňizi gizlemek we onlaýn bank işi wagtynda howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin goşmaça modullar bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Balyk tutmakdan goramak
  • Gözegçilige we süzgüçlere garşy
  • Ynamsyz giňeltmelerden goramak
  • Mahabatlary we fleş-mazmuny blokirlemek
  • Parol dolandyryjysy
  • HTTPS şifrlemek we gizlin tertibi
Avast Secure Browser

Avast Secure Browser

Wersiýa:
96.1.13589.112
Dil:
Türkmen

Göçürip Avast Secure Browser

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Avast Secure Browser Teswirler

Avast Secure Browser baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: