Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Antiviruslar
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: AVG AntiVirus Free
Wikipediýa: AVG AntiVirus Free

Düşündiriş

AVG AntiVirus Free – esasy kompýuter goragy we internet howpsuzlygy. Antivirus kompýuterleri gözden geçirýär we howplaryň ýaýramagynyň öňüni almak we eýýäm çuňňur ornaşan wiruslary zyýansyzlandyrmak üçin hakyky programma üpjünçiliginiň özüni alyp barşy bilen birlikde ähli faýllary yzarlaýar. AVG AntiVirus Free, içaly programma üpjünçiliginiň ýa-da zyýanly programma üpjünçiliginiň şübheli web sahypalary ýa-da internetdäki beýleki çeşmeler arkaly girmeginiň öňüni alyp, web hüjümlerinden we howply ýüklemelerden goragy kepillendirýär. Programma üpjünçiligi wirusa ýokaşan e-poçta goşundylary barada duýduryş berýär we ulanyjy hasabyndan şeýle e-poçta ibermek mümkinçiligini bloklaýar. AVG AntiVirus Free, täze howplary kesgitlemegi gowulandyrmak üçin häzirki zaman okuw tehnologiýasy bilen güýçlendirilen wiruslary ýüze çykarmak üçin bulut ulgamyna eýedir. Şeýle hem, AVG AntiVirus Free, ulanyjy doly ekran re modeiminde zerur programma üpjünçiligini işledýän bolsa, Windows ýa-da beýleki programmalardan habarnamalary bloklaýan ýörite re modeimi goldaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Howpsuz faýllardan hakyky wagtda goramak
  • Heuristik we özüni alyp baryş derňew ulgamy
  • Internetdäki işjeňligi goramak
  • E-poçta goşundylaryny barlamak
  • Faýl bölüji
AVG AntiVirus Free

AVG AntiVirus Free

Wersiýa:
21.11.3215
Dil:
English, Türkçe, Русский, Français...

Göçürip AVG AntiVirus Free

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

AVG AntiVirus Free Teswirler

AVG AntiVirus Free baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: