Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Antivirus skanerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: AVZ

Düşündiriş

AVZ – içaly programma üpjünçiligini we mahabat programmalaryny tapmak we zyýansyzlandyrmak üçin wirusa garşy kömekçi enjam. Programma üpjünçiligi tory we e-poçta gurçuklaryny, açyk modullary, dürli görnüşli trojanlary, kök böleklerini we ş.m. ýüze çykarmaga ukyply. Programma üpjünçiligi ulgamy öwrenmäge we işleýän prosesler, ýüklenen kitaphanalar, sürüjiler we dürli hyzmatlar barada jikme-jik maglumatlary ýygnamagy başarýar. AVZ aýrylýan göterijileri we gaty diskde saýlanan bölümleri skanerden geçirmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Içaly programma üpjünçiligini we mahabat programmalaryny bitaraplaşdyrmak
  • Kök köklerini kesgitlemek
  • Prosesleriň, hyzmatlaryň we sürüjileriň dolandyryjysy
  • Arhiwleri barlamak
  • Faýllary ýewropiki pozmak
AVZ

AVZ

Wersiýa:
4.46
Dil:
Русский

Göçürip AVZ

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

AVZ Teswirler

AVZ baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: