Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Ygtyýarnama: mugt, synag
Reýting:
Resmi sahypa: CCleaner
Wikipediýa: CCleaner

Düşündiriş

CCleaner – ulgamy arassalamak we optimizirlemek üçin meşhur programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi gurnalan programma üpjünçiligini aýyrýar, zerur faýllary tapýar, ulgam işini dikeldýär, awtory düzýär we ş.m. Programma üpjünçiligi registrdäki kynçylyklary gözleýär, ulgamdaky ýalňyşlyklary düzedýär we ýerine ýetirilen işler barada hasabaty görkezýär. CCleaner dürli brauzerlerde we goýmalarda onlaýn işjeňligiň taryhyny arassalaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Faýl hapalaryndan boş ýer
  • Hasaba alyş kitabynda ýalňyşlyklary düýpli arassalamak we düzetmek
  • Programma üpjünçiligini çalt aýyrmak
  • Onlaýn işjeňligiň taryhyny arassalaýar
  • Awtor sazlamalary

Ekran suratlary:

CCleaner
CCleaner
CCleaner
CCleaner
CCleaner
CCleaner
CCleaner
CCleaner
CCleaner
CCleaner
CCleaner

CCleaner

Haryt:
Wersiýa:
5.89.9385
Dil:
English, Türkçe, Azərbaycanca, Русский...

Göçürip CCleaner

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

CCleaner Teswirler

CCleaner baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: