Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Web brauzerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Cent Browser

Düşündiriş

Cent Browser – Hrom hereketlendirijisine esaslanýan we standart däl aýratynlyklar bilen üýtgedilen brauzer. Programma üpjünçiligi ähli esasy gurallary, wizual bellikler toplumy, ýokary iş tizligi, köp funksiýaly gözleg paneli we amatly web-serfing üçin beýleki serişdeleri öz içine alýar. “Cent” brauzerini täze kombinasiýalara aňsatlyk bilen birleşdirilen ýa-da zerur funksiýalara çalt girmek we birnäçe goýmany amatly ulanmak üçin syçanjygyň hereketleri bilen dolandyryp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi, brauzerde we sahypalara anonim girýän ulanyjylaryň yzlaryny galdyrman, gizlinlikde internete girmäge mümkinçilik berýär. Cent Browser, kompýuter çeşmeleriniň sarp edilişini azaltmak we ýadyňy arassalamak üçin ýörite modullary işjeňleşdirmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa brauzeriň umumy işleýşini gowulandyrýar. Şeýle hem, Cent brauzeri üçin täze funksiýalar bilen dolduryp ýa-da bar bolanlaryny giňeldip biljek köp sanly plugin bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Çeýe tab dolandyryşy
  • Giňişleýin gizlinlik goragy
  • Oryat optimizasiýasy
  • Syçan hereketleri we gyzgyn düwmeler
  • QR kod döretmek
Cent Browser

Cent Browser

Haryt:
Wersiýa:
4.0.9.112
Binagärlik:
Dil:
Türkmen

Göçürip Cent Browser

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Cent Browser Teswirler

Cent Browser baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: