Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Antivirus skanerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Crystal Security

Düşündiriş

Kristal Howpsuzlyk – kompýuteriňizden zyýanly programma üpjünçiligini hakyky wagtda ýüze çykarmak we aýyrmak üçin ajaýyp bulut ulgamy. Programma üpjünçiligi, “WirusTotal” hyzmatyna we dünýädäki birnäçe ulgamdan maglumatlary ýygnaýan öz mehanizmine esaslanýan howplary ýüze çykarmak üçin bulut tehnologiýalaryny ulanýar. Kristal Howpsuzlyk ulgamyň iň gowşak elementlerini doly seljermäge ýa-da çalt seljermäge we şübheli, ygtybarly ýa-da ygtybarsyz zatlaryň derňew ýagdaýyny görmäge mümkinçilik berýär. “Kristal Security” ulanyjynyň gatyşmazlygy bilen kesgitlenen meseläniň awtomatiki çözülmegini düzmek we programma üpjünçiliginiň howp habarnamasy iberjek şertlerini kesgitlemek üçin birnäçe gurallary öz içine alýar. “Kristal Security” içerki interfeýsi bar we doly hukukly wirusa garşy gelmeýän kompýuter goragynyň goşmaça derejesini üpjün etmek üçin ajaýyp çözgütdir.

Esasy aýratynlyklary:

  • Bulut tehnologiýalaryny ulanyp wirus tapmak
  • Ulgam skaneriniň dürli usullary
  • Köp sazlama opsiýalary
  • Gysgaça statistika
  • Awtomatiki ýa-da el bilen täzelenme
Crystal Security

Crystal Security

Haryt:
Wersiýa:
3.7.0.40
Dil:
English

Göçürip Crystal Security

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi .NET Framework dogry işlemegini talap edýär

Crystal Security Teswirler

Crystal Security baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: