Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Iş stoly
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: DesktopOK

Düşündiriş

DesktopOK – iş stolundaky gysga ýollary saklamak we dikeltmek üçin programma üpjünçiligi. Nyşanlaryň ýerleşýän ýeriniň tertibini bozup, ekranyň çözgüdi üýtgän ýagdaýynda programma üpjünçiligi ajaýyp. DesktopOK gysga ýollaryň ýerleşýän ýerini islendik yzygiderlilikde we saýlanan ýerde saklamaga mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen ulanyjynyň zerur bolan konfigurasiýa opsiýalary bilen öz tertibi bolar, şowsuzlyk ýagdaýynda öňki ýagdaýyna dikeldilip bilner. DesktopOK nyşanlary gizläp ýa-da görkezip, açylan programma üpjünçiliginiň penjirelerini minimuma eltip we belli bir wagt üçin gysga ýollaryň ýerini awtomatiki saklap biler. Programma üpjünçiligi, şeýle hem, her bir ulanyjy üçin aýratyn gündeligi bellemäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Dürli ekran çözgütleri üçin gysga ýollaryň ýagdaýyny tygşytlamak
  • Lostitirilen nyşan görnüşini dikeltmek
  • Ekrandaky gysga ýollaryň ýerini awtomatiki usulda tygşytlamak
  • Nyşanlary gizlemek ýa-da görkezmek
  • Openhli açyk penjireleri azaltmak
DesktopOK

DesktopOK

Wersiýa:
9.55
Binagärlik:
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip DesktopOK

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

DesktopOK Teswirler

DesktopOK baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: