Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Web kameralar
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: eViacam

Düşündiriş

eViacam – maýyplara web kamerasy arkaly syçan kursoryny dolandyrmaga kömek edýän programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, birikdirilen web kamerasy arkaly ulanyjynyň kellesini tanadýar we syçanjygyň görkezijisini herekete getirmek üçin hereketlendiriji hökmünde hereket edýän baş hereketlerini yzarlaýar. eViacam, hereket yzarlaýyş zolagyny gurmaga ýa-da ýüzüň awtomatiki yzarlaýyş aýratynlygyny açmaga mümkinçilik berýär. El bilen düzülen sazlamalarda programma üpjünçiligi haýal we takyk kelläni dürli ugurlarda ýerine ýetirmegi we syçanjygyň kursory ulanyjynyň isleglerine görä hereket etse, netijeleri ýatda saklamagy teklip edýär. eViacam, belli bir wagtyň dowamynda kursory programma üpjünçiliginiň nyşanyna ýa-da faýlyna basyp dolandyryp bolýan syçanjyga basmagy hem öýkünip biler.

Esasy aýratynlyklary:

  • Syçan kursoryny kelläniň hereketlerini ulanyp dolandyrmak
  • Tizlenmegi, tekizligi we hereket bosagasyny sazlamak
  • Hereketi kesgitleýän ýeriň konfigurasiýasy
  • Syçanyň düwmelerine bir ýa-da iki gezek basyň
  • Bir gezek basmak üçin zerur wagt sazlamalary
eViacam

eViacam

Wersiýa:
2.1
Dil:
English, Türkçe, Русский, Français...

Göçürip eViacam

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

eViacam Teswirler

eViacam baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: