WindowsInternetFaýl paýlaşmakGoogle Backup and Sync
Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Faýl paýlaşmak
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Google Backup and Sync

Düşündiriş

Google Backup and Sync – faýllary Google Drive bulut ammary bilen ätiýaçlandyrmak we sinhronlamak üçin müşderi. Programma üpjünçiligi, Google Docs, Sheets, Slides, Suratlar we Formalar ýaly bilelikde redaktirlemek üçin ofis programmalaryny öz içine alýar. “Google Backup and Sync” ulanyjynyň bulut saklaýyş maglumatlary saklanýan operasiýa ulgamynda täze bukja döredýär. Faýllary, suratlary ýa-da resminamalary bu bukja geçireniňizden soň, ähli maglumatlar awtomatiki usulda bulut ammaryna ýüklenýär. Google ätiýaçlyk nusgasy we sinhronlamak Gmail hasaby arkaly elýeterli bolýar we sazlamalarda bukjanyň ýerleşişini üýtgedip, diňe görkezilen kataloglary sinhronlap we zerur bolsa proksi serwerlerini ulanyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi çäkli mukdarda gigabaýt bulut saklanyşyny mugt ulanmagy hödürleýär we goşmaça töleg üçin ammar kuwwatyny on terabaýt giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Google bulut hyzmatlarynda maglumat ätiýaçlyk nusgasyny döretmek
  • Bulut ammary bilen awtomatiki faýllary sinhronlamak
  • Goşmaça ofis programmalary üçin goldaw
  • Materiallary bilelikde redaktirlemek
  • Faýllaryň asyl hiliniň sazlamalary

Ekran suratlary:

Google Backup and Sync
Google Backup and Sync
Google Backup and Sync
Google Backup and Sync
Google Backup and Sync
Google Backup and Sync
Google Backup and Sync
Google Backup and Sync

Google Backup and Sync

Wersiýa:
54.0.3
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Google Backup and Sync

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Google Backup and Sync Teswirler

Google Backup and Sync baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: