Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Oýun emulýatorlary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: JoyToKey

Düşündiriş

JoyToKey – oýun dolandyryjylaryny ulanyp, klawiatura we syçanyň funksiýalaryna öýkünmek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, brauzerleri, ofis programmalaryny, oýunlary we kompýuter operasiýa ulgamyny dolandyrmak üçin joýstik ulanmaga mümkinçilik berýär. “JoyToKey”, oýun gözegçisiniň belli düwmelerine basyp, köp klawiatura düwmeleriniň we olaryň kombinasiýalarynyň signalyny sazlamaga we öýkünmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, JoyToKey, degişli programma işe başlanda awtomatiki usulda işjeňleşdirilýän klawiaturanyň we syçanyň düwmeleriniň dürli kombinasiýalary bilen profil döretmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Düwmeleriň dessine signal emulýasiýasy
  • Dürli programmalary we oýunlary dolandyrmak
  • Klawiaturanyň köp düwmelerini we olaryň kombinasiýalaryny düzmek
  • Dürli düwmeleriň kombinasiýasy bilen profil döredýär
JoyToKey

JoyToKey

Wersiýa:
6.3
Dil:
English

Göçürip JoyToKey

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

JoyToKey Teswirler

JoyToKey baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: