Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Ekran suratlary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Lightshot

Düşündiriş

Lightshot – ekran suratlaryny ýasamak üçin kiçijik programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, iki gezek basylanda tutuş ekranyň ýa-da saýlanan bölegini skrinshot edip biler. “Lightshot”-da galam, marker, oklar, filetler, tekst we ş.m. ýaly gurallar toplumy bolan ýönekeý redaktor bar. Programma üpjünçiligi ekranyň saýlanan bölegine meňzeş suratlary tapýan meňzeş suratlary gözlemek funksiýasyny goldaýar. Google. “Lightshot” sahypa skrinshot ýüklemäge we oňa baglanyşyk almaga, sosial ulgamlarda paýlaşmaga ýa-da çap etmek üçin ibermäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem programma üpjünçiligi, düwmejikleri, şekil tygşytlaýyş hilini we umumy sazlamalary düzmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ekranyň bölegini amatly saýlamak
  • Aňsat redaktirlemek
  • Meňzeş suratlary gözläň
  • Hotkeys
Lightshot

Lightshot

Wersiýa:
5.5.0.4
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Lightshot

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Lightshot Teswirler

Lightshot baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: