Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Synag we anyklaýyş
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: MSI Afterburner

Düşündiriş

MSI Afterburner – grafiki kartalary düzmek we gözegçilik etmek üçin programma üpjünçiligi. “MSI Afterburner” enjamy seljermäge, GPU ýa-da ýadyň naprýa .eniýesini, ýadro ýygylygyny, fan tizligini we ş.m. üpjün etmegi sazlamaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi wideo kartany aşa köpeltmäge we ýagdaýyna, häzirki temperaturasyna, sagat tizligine we gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. naprýa .eniýe. “MSI Afterburner” artykmaç sagat sazlamalaryny profillerde saklamaga we gyzgyn düwmeler arkaly olaryň arasynda geçmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiliginiň ýönekeý we ulanmak aňsat interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ulgamyň derňewi
  • Grafiki kartanyň ýagdaýyna gözegçilik
  • Grafiki kartany örtmek ukyby
  • Pleönekeý we aňsat interfeýs

Ekran suratlary:

MSI Afterburner
MSI Afterburner
MSI Afterburner
MSI Afterburner

MSI Afterburner

Wersiýa:
4.6.2
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip MSI Afterburner

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

MSI Afterburner Teswirler

MSI Afterburner baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: