Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Pixie

Düşündiriş

Pixie – syçanjygyň görkezijisiniň aşagyndaky pikseliň reňkini kesgitlemek üçin programma üpjünçiligini ulanmak aňsat. Pixie, syçanjygyň kursorynyň ekranyndaky hereketini yzarlaýar we kursor bilen bellenen nokadyň reňkini görkezýär. Programma üpjünçiligi HEX, HTML, RGB, CMYK we HSV formatlarynda pikseliň reňkini görkezýär. “Pixie” reňk formatyny bufer paneline göçürip, reňk garyjysyny açyp, gyzgyn düwmeleriň kombinasiýalaryny ulanyp ekranyň zerur bölegini köpeltmegi başarýar. Şeýle hem, “Pixie” syçanjygyň kursorynyň häzirki koordinatlaryny görkezýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Pikseliň reňkini meşhur formatlarda görkezýär
  • Reňk buferine göçürmek
  • Reňk garyjy
  • Ekranyň zerur bölekleriniň köpelmegi
Pixie

Pixie

Wersiýa:
4.1
Dil:
English

Göçürip Pixie

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Pixie Teswirler

Pixie baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: