Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Tekst redaktorlary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: RJ TextEd
Wikipediýa: RJ TextEd

Düşündiriş

RJ TextEd – deslapky kody bilen işleýän we Unicode goldawy bilen işleýän köp wezipeli tekst redaktory. Programma üpjünçiliginiň esasy işleýşi, deslapky synlamak, harplary barlamak, ASCII we ikilik maglumatlary gaýtadan işlemek, faýllary ýüklemek üçin gurlan FPT müşderisi we ş.m. başarnykly CSS we HTML redaktirlemegi öz içine alýar we RJ TextEd sintaksis redaktoryny öz içine alýar we köpüsini goldaýar. häzirki zaman programmirleme dilleri we belligi. Programma üpjünçiligi, deslapky kody redaktirleme mahalynda çykýan görkezmeler peýda bolan awtomatiki usulda söz sözüniň funksiýasyna eýedir. RJ TextEd deslapky kody uzakdan redaktirlemäge we programma penjiresindäki brauzerden netijeleri görmäge mümkinçilik berýär. RJ TextEd, köp peýdaly gurallaryň we uly işlemegiň kömegi bilen web dizaýnerleri we programmistleri üçin ajaýyp çözgütdir.

Esasy aýratynlyklary:

  • Awtomatiki usulda
  • Teksti redaktirlemegiň dürli usullaryny goldaýar
  • ASCII we ikilik maglumatlary gaýtadan işlemek
  • CSS we HTML deslapky syn
  • Häzirki zaman programmirlenen dilleriň köpüsini goldaýar
RJ TextEd

RJ TextEd

Wersiýa:
14.70
Dil:
English, Русский, Українська, Français...

Göçürip RJ TextEd

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

RJ TextEd Teswirler

RJ TextEd baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: