Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Ekranyň ýazgysy
Ygtyýarnama: Demo
Reýting:
Resmi sahypa: Screencast-O-Matic

Düşündiriş

Screencast-O-Matic – wideo sapaklaryny kompýuteriň ekranyndan ýazga alýan programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi ekranda bolup geçýän hereketleri ýazga alyp biler we ýazga teswir bermek üçin web kamerasyny we mikrofony şol bir wagtda birikdirip biler. “Screencast-O-Matic” tutuş ekrany, aýratyn meýdany we işjeň penjire ýazga almaga mümkinçilik berýär. Programma, döredilen wideony gaty diskde MP4, FLV ýa-da AVI formatlarynda ýatda saklamaga, YouTube-da wideo goýmaga ýa-da mugt hostinge ýüklemäge mümkinçilik berýär. “Screencast-O-Matic” düwmejikleri goldaýar, kursory taýýar ýazgyda gizläp biler, teswirleri we ähli zerur meta belliklerini goşmaga mümkinçilik berer.

Esasy aýratynlyklary:

  • Hereketleri tutuş ekrandan ýa-da belli bir ýerden ýazga alyň
  • Wideo düşündiriş beriň
  • Web kameradan ýazga alyň
  • Syçan kursoryny gizläň
  • Hostinge ýükläň we YouTube-a iberiň
Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic

Wersiýa:
2
Dil:
English

Göçürip Screencast-O-Matic

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Screencast-O-Matic Teswirler

Screencast-O-Matic baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: