Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Programmirlemek
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: SourceMonitor

Düşündiriş

SourceMonitor – ösüşiň dürli etaplarynda faýllary barlamak üçin gurallar toplumy bolan çeşme kody analizatory. Programma üpjünçiligi ulanyja kod setirleriniň sanyny, taslamada ýerleşýän faýllaryň sanyny, teswirleriň göterimini we beýleki elementleri ölçemek arkaly kody tertipleşdirmäge kömek edýär. SourceMonitor, C, C ++, C ýaly dürli programmirleme dillerinde gowy işleýär

Esasy aýratynlyklary:

  • Dürli programma dillerinde deslapky kody seljermek
  • Koduň çylşyrymlylygynyň üýtgemegi
  • Deňeşdirmek üçin gözegçilik nokatlarynda ölçegleri tygşytlamak
  • Tablisalarda we diagrammalarda çeşme faýllary barada maglumat
SourceMonitor

SourceMonitor

Wersiýa:
3.5.8.15
Dil:
English

Göçürip SourceMonitor

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

SourceMonitor Teswirler

SourceMonitor baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: