Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Smart Type Assistant

Düşündiriş

“Smart Type Assistent” – dürli ofis programmalarynda we faýllarynda ýalňyşlyklar bolmazdan çalt tekst girizmek üçin kömekçi gural. Programma üpjünçiligi gysga açar sözleri doly sözlemlere giňeltmek üçin awtomatiki ýerleşdirme funksiýasyny we ýazanyňyzda ýalňyşlary düzetmek üçin awtomatiki düzediş funksiýasyny goldaýar. “Smart Type Assistent”, kursoryň ýagdaýyna aýratyn sözlemleri ýa-da açar sözleri girizmek üçin esasy kombinasiýalaryň öňünden döredilen sanawlaryny ulanmaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, ulgam näsazlygy ýüze çykan halatynda maglumat ýitmezligi üçin ulanyjynyň girýän tekstlerini ýazýar we ýatda saklaýar. “Smart Type Assistent” her klawiatura açary üçin zerur sesi bellemäge we sözlemleriň ýa-da uly tekst şablonlarynyň sanawyny görkezmek üçin açar düwmesini bellemäge mümkinçilik berýär. “Smart Type Assistent” size ekranyň saýlanan bölegini surata düşürmäge we skrinshoty dürli şekil formatlarynda ýatda saklamaga, gysga paneline göçürmäge ýa-da e-poçta bilen ibermäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Awtomatiki ýerleşdirme we awtokorrect
  • Esasy kombinasiýalaryň sanawyny döredýär
  • Esasy ses bellemek
  • Aýyrmak sanawyny döredýär
  • Ekranyň saýlanan bölegini surata almak
Smart Type Assistant

Smart Type Assistant

Wersiýa:
2
Dil:
English

Göçürip Smart Type Assistant

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Smart Type Assistant Teswirler

Smart Type Assistant baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: