Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Faýl dolandyryşy
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: WinNc

Düşündiriş

WinNc – az wagtyň içinde has köp işi ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän köp wezipeli faýl dolandyryjysy. Programma üpjünçiligi, göçürmek, göçürmek, pozmak, gysmak, gysmak we baglanyşyk döretmek ýaly faýl dolandyryjysynyň ähli esasy meselelerini ýerine ýetirip biler. WinNc, umumy panelleriň işleýşini gowulandyrýan we faýllar guramasyny ýönekeýleşdirýän goşa panelli tertipde gelýär. Programma üpjünçiligi, faýl hereketlerini kesgitlemek üçin logiki reňkleri goldaýar we bu haýsy faýllaryň işjeň ulanylýandygyny we haýsysynyň diňe wagtal-wagtal kesgitlenýändigini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. WinNc faýllara çalt girişi üpjün edýär, CD-leri ýakýar, bukjalary sinhronlaýar, faýllary şifrleýär, dürli görnüşdäki grafiki faýllary görýär we ş.m. WinNc ulanyja faýllary dolandyrmak üçin has köp erkinlik berýän süzgüç opsiýalaryny we sazlamalaryny öz içine alýar. programma üpjünçiliginiň dürli taraplaryny öz islegleriňize görä üýtgetmäge mümkinçilik beriň.

Esasy aýratynlyklary:

  • Faýl hereketlerini kesgitlemek üçin logiki reňkler
  • Gurlan FTP müşderisi
  • Grafiki faýl görkeziji
  • Maglumatlaryň gysylmagy
  • Ulgam maglumatlary görkezilýär
  • Programma üpjünçiliginiň köp mysallarynyň işe girizilmegi
WinNc

WinNc

Wersiýa:
9.7
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip WinNc

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

WinNc Teswirler

WinNc baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: