WindowsBeýlekilerBilimYGS Virtual Piano
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Bilim
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:

Düşündiriş

YGS Wirtual Pianino – wirtual MIDI-klawiaturada oýnamak üçin programma üpjünçiligi. YGS Wirtual Pianino akkordlary dürli ses sazlarynyň akkordlaryny saýlamaga, saz guralyny gulak bilen sazlamaga, sazyň äheňini kesgitlemäge, dürli sesleri sazlamaga we ş.m. programma üpjünçiligi akkordeonyň çep tarapynda pianino düwmeleriniň ýa-da düwmeleriniň sesini çalýar. kompýuter klawiaturasyny ulanmak. YGS Wirtual Pianino, MIDI-sintezleýjiniň mümkinçiliklerine esaslanýan faýl görnüşinde köp sanly şekil döretmäge we ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. YGS Wirtual Pianino ýönekeý we duýgur interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Wirtual klawiaturada oýnaň
  • Guralyň gulak bilen sazlanmagy
  • Ses faýllarynyň akordyny saýlamak
  • Düşünjäni kesgitlemek
  • Agaçlary döretmek we tygşytlamak ukyby
YGS Virtual Piano

YGS Virtual Piano

Wersiýa:
2010.05.07
Dil:
English

Göçürip YGS Virtual Piano

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

YGS Virtual Piano Teswirler

YGS Virtual Piano baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: