Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Torrent
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Zona
Wikipediýa: Zona

Düşündiriş

Zona – dürli mümkinçilikleriň uly toplumy bolan torrent müşderisi. Programma üpjünçiligi, göçürip almagyň we ýüklemegiň tizligini sazlamaga, wideo üçin dil we subtitrleri kesgitlemäge, täze filmler ýa-da seriýalar barada habarnamany sazlamaga we ş.m. Zona filmleri, aýdym-sazlary ýa-da oýunlary kategoriýalar we ýurtlar boýunça gözlemäge mümkinçilik berýän öz gözleg motoryny öz içine alýar.. Programma üpjünçiligi, içerki pleýeri ulanyp, radio stansiýalaryny diňlemäge, teleýaýlymlara ýa-da dürli wideolara tomaşa etmäge mümkinçilik berýär. Zona sosial ulgam VK bilen hem aragatnaşyk saklaýar we ses faýllaryny diňlemäge ýa-da göçürip almaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Torrent faýllaryny göçürip almak
  • Mazmunyň ajaýyp görnüşi
  • Gurlan gözleg motory
  • Gurlan pleýer

Ekran suratlary:

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

Zona

Wersiýa:
2.1.0.3
Dil:
English, Русский, Українська

Göçürip Zona

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Zona Teswirler

Zona baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: