Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Parol dolandyryjylary
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: 1Password
Wikipediýa: 1Password

Düşündiriş

1Password – ygtybarly parol saklamak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny şifrlemek we maglumatlaryň saklanýan ýerli ammaryna girmek üçin zerur parol döredýär. 1Password dürli parollary, e-poçta ýa-da bank hasaplaryny, programma üpjünçiligi ygtyýarnamalaryny, kredit kartoçkalaryny we beýleki gizlin maglumatlary ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. 1Password ähli maglumatlary şifrlenen ammarda görkezýär we saklanan ýazgylary redaktirlemäge we dürli kategoriýalar boýunça tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, 1Password, üçünji tarap bulut ammarynda ýa-da başga bir maglumat göterijisinde kodlanan maglumat bazasyny goşmaça ätiýaçlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Parollary we gizlin maglumatlary ýazdyryň
  • Saklanan maglumatlary ammarda redaktirläň
  • Recordsazgylary kategoriýalar boýunça tertipläň
  • Maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasy
1Password

1Password

Wersiýa:
7.3.712
Dil:
English, Русский, Français, Español...

Göçürip 1Password

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

1Password Teswirler

1Password baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: