Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Faýllaryň gysylmagy
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: 7-Zip
Wikipediýa: 7-Zip

Düşündiriş

7-Zip – dürli görnüşli faýllary gysmak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi arhiwleriň esasy formatlaryny goldaýar we öz 7z formaty bilen işleýär. 7-Zip ýörite gysyş algoritmi sebäpli ýokary faýl gysyşyny üpjün edýär. Programma üpjünçiligi, 7z formatda öz-özüňi açmak arhiwini döretmäge mümkinçilik berýär. 7-Zip operasiýa ulgamynyň gözlegçisi bilen aragatnaşyk saklaýar we içindäki faýl dolandyryjysyny öz içine alýar. Programma üpjünçiligi arhiwleri parol bilen şifrlemäge ýa-da goramaga ukyply.

Esasy aýratynlyklary:

  • Esasy formatlary goldaýar
  • Fileokary faýl gysyşy
  • Operasiýa ulgamynyň gözlegçisi bilen aragatnaşyk saklaýar
  • Arhiw şifrlemek
7-Zip

7-Zip

Wersiýa:
21.00
Binagärlik:
32 biraz (x86)
Dil:
English, Türkçe, Azərbaycanca, Русский...

Göçürip 7-Zip

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

7-Zip Teswirler

7-Zip baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: