WindowsBeýlekilerBilimGoogle Earth Pro
Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Bilim
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Google Earth Pro
Wikipediýa: Google Earth Pro

Düşündiriş

Google Earth – planetanyň wirtual modeli bilen işlemek üçin döredilen programma üpjünçiligi. “Google Earth”-da binalary we peýzaapeslary 3D-grafikada görkezmek, köçeleriň panoramik görnüşi, ummanyň çuňlugyna çümmek, bellikler baradaky maglumatlary öwrenmek we ş.m. görkezmek üçin gurallar toplumy bar. Programma üpjünçiligi size öz bellikleriňizi goýmaga mümkinçilik berýär. hemra suratlary we bellenen bellikleriň arasynda marşrut kartasy. “Google Earth” uzakdaky galaktikalaryň şekillerini görmäge we uçuş simulýatoryny ulanyp, Marsyň ýa-da Aýyň ýüzüni öwrenmäge mümkinçilik berýär. “Google Earth” geografiki maglumatlary geçirmäge we ony 3D kartada ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ajaýyp geografiki mazmun
  • Bir sebite jikme-jik syn
  • 3D gurluşyk modelleri
  • Marsyň we Aýyň ýüzüni görkezýär
  • Suw giňişliginiň aşagynda çümmek
  • Taryhy suratlary görmek

Ekran suratlary:

Google Earth Pro
Google Earth Pro
Google Earth Pro
Google Earth Pro
Google Earth Pro
Google Earth Pro
Google Earth Pro
Google Earth Pro

Google Earth Pro

Wersiýa:
7.3.3.7786
Dil:

Göçürip Google Earth Pro

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Google Earth Pro Teswirler

Google Earth Pro baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: