Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Antivirus skanerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: AdwCleaner

Düşündiriş

AdwCleaner – zyýanly mahabat programmasyny aýyrmak üçin gural. AdwCleaner mahabat gurnamalaryny, brauzer gurallar panelini we özbaşdak gurnalan dürli hyzmatlary ýa-da programma üpjünçiligini netijeli aýyrýar. Programma üpjünçiligi, islenmeýän modullar ýa-da goşmaçalar üçin kompýuteriňizi gözden geçirýär we skaner netijelerini degişli goýmalarda görkezýär. “AdwCleaner” şübheli programma üpjünçiligini özbaşdak we arassalaýyşdan soň jikme-jik hasabaty tekst faýlynda görmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem programma üpjünçiligi, häzirki baş sahypany ýa-da brauzeriň gözleg motoryny ulanyjynyň razylygy bolmazdan üýtgedýän brauzer ogurlaýjylaryny ýüze çykarmaga we aýyrmaga ukyplydyr. “AdwCleaner”-iň içgin we ulanmak aňsat interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Mahabat programma üpjünçiligini aýyrmak
  • Işiniň netijeleri bilen zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak
  • Hasaba alyş we ulgam hyzmatlaryny arassalamak
  • Ogurlanan baş sahypalary we gözleg motorlaryny aýyrmak
AdwCleaner

AdwCleaner

Wersiýa:
8.0.9.1
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip AdwCleaner

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

AdwCleaner Teswirler

AdwCleaner baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: