Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: CD we DVD ýakyň
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

“Ashampoo Burning Studio MUGT” – CD, DVD we Blu-Ray diskleri bilen işlemek üçin işleýän programma üpjünçiligi. “Ashampoo Burning Studio MUGT” disklerde maglumatlary döretmek ýa-da göçürmek üçin gurallary öz içine alýar we şekiller bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi sazy ýazga almaga ýa-da öwürmäge, filmleri ýazga almaga we çap etmek üçin CD örtüklerini döretmäge ýa-da taýýarlamaga mümkinçilik berýär. “Ashampoo Burning Studio MUGT” faýllaryň ätiýaçlyk nusgasyny almaga we maglumatlary dikeltmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi içgin we ulanmak aňsat interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • CD, DVD we Blu-Ray diskleri bilen işle
  • Aýdym-saz we filmler bilen disk dörediň
  • Maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasyny alyň we dikeldiň
  • Pleönekeý we duýgur interfeýs
Ashampoo Burning Studio FREE

Ashampoo Burning Studio FREE

Wersiýa:
1.20.2
Dil:
English, Türkçe, Русский, Қазақша...

Göçürip Ashampoo Burning Studio FREE

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Ashampoo Burning Studio FREE Teswirler

Ashampoo Burning Studio FREE baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: