Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: CD we DVD ýakyň
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: BDtoAVCHD

Düşündiriş

BDtoAVCHD – Blu-ray ýa-da HD MKV faýllaryndan AVCHD diskleri döretmek üçin gural. Programma üpjünçiligi, şekiliň hilini ýitirmezden wideony gysýar we DVD5, DVD9, BD-25 we ş.m. ýaly çykyş maglumatlarynyň zerur göwrümini el bilen düzmäge mümkinçilik berýär BDtoAVCHD Blu-Reýi MKV, MKV AVCHD, Blu – AVCHD, MKV 3D SBS, TAB-da 3D şöhlelendiriň. Programma üpjünçiligi, ulanyjy her bir faýl üçin zerur hil we mukdar parametrlerini kesgitläp biler ýaly, wideo, ses ýazgylaryndan we subtitrlerden maglumatlary awtomatiki çykarýar. Ulanyjy diňe film ýazdyrmak üçin maksatly mediany saýlamaly, soň BDtoAVCHD öwrüliş parametrlerini awtomatiki düzer we asyl bitrate we hil barada habar berer. Programma üpjünçiligi, kodekleri gurnamagy hem talap etmeýär, bu şübhesiz möhüm artykmaçlykdyr.

Esasy aýratynlyklary:

  • Ses ýazgylaryndan maglumat almak
  • Islenýän maglumatlaryň ululygyny özüňiz düzüp bilersiňiz
  • Çeşme ses ýazgylarynda gijikdirmeleri kesgitlemek
  • Wideo bitraty awtomatiki hasaplamak
  • Köp adamly
BDtoAVCHD

BDtoAVCHD

Wersiýa:
3.0.2
Dil:
English

Göçürip BDtoAVCHD

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

BDtoAVCHD Teswirler

BDtoAVCHD baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: