WindowsHowpsuzlykAntiviruslarBitdefender Antivirus Free
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Antiviruslar
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:

Düşündiriş

Bitdefender Antivirus Free – wiruslaryň kompýuteriňize ýokaşmagynyň öňüni almak üçin täsirli gorag usullary bolan programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, şübheli işjeňligi, zyýanly programma üpjünçiligini we içaly programma üpjünçiligini, trojanlary, kök köklerini we beýleki ösen howplary ýüze çykarmak we blokirlemek üçin wirus gollaryny we özüni alyp baryş tehnologiýasyny ulanýar. Bitdefender Antivirus Free, bulut tehnologiýalary sebäpli täze we näbelli howplardan goragy kepillendirýär. Programma üpjünçiligi, dürli skaner görnüşlerini ulgamy el bilen barlamak mehanizmine birleşdirýär, ulgamy howply işjeňlik üçin üns bilen barlaýar. Bitdefender Antivirus Free, kompýuteriňizi internet galplyklaryndan goramak üçin ulgam bilen üpjün edilendir, bu galp web sahypalarynyň gizlin ulanyjy maglumatlaryny ele almak synanyşygyny bökdeýär. Programma üpjünçiligi minimalizm syýasatyna eýerýär, şonuň üçin esasy aýratynlyklary bolan ýönekeý interfeýs dizaýnyna eýe.

Esasy aýratynlyklary:

  • Heuristik howpy ýüze çykarmagyň usullary
  • Web hüjümlerinden goramak
  • Zyýanly programma üpjünçiligini we gizlin amallary blokirlemek
  • Internet galplyklaryndan goramak
  • Akylly faýl barlamak
Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free

Wersiýa:
1.0.21.274
Dil:
English

Göçürip Bitdefender Antivirus Free

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Bitdefender Antivirus Free Teswirler

Bitdefender Antivirus Free baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: