Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Calibre
Wikipediýa: Calibre

Düşündiriş

Kalibr – elektron kitaplaryny okamak üçin programma üpjünçiligini ulanmak aňsat. Programma üpjünçiligi, kitap ýygyndylaryny has giňişleýin gözlemek we gözegçilikde saklamak üçin gurallar toplumyny öz içine alýar. “Caliber” şrift ululyklaryny ulaldyp, elektron kitaplary zerur formata öwrüp bilýär. Programma üpjünçiligi, elektron kitaplary okamak üçin enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar we enjamyňyza kitap göçürilende iň amatly formaty awtomatiki kesgitleýär. Kalibrde kitaplaryň gurluşynda umumy ýalňyşlyklary tapmak we düzetmek üçin ýörite modul hem bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Elektron kitaplaryň esasy formatlaryny goldaýar
  • Kitaplary başga bir formata öwürmek
  • Elektron kitaplary dolandyrmak
  • Amatly gözleg ulgamy
  • Elektron kitap okamak üçin enjamlar bilen täsir

Ekran suratlary:

Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre

Calibre

Wersiýa:
5.35
Binagärlik:
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Calibre

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Calibre Teswirler

Calibre baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: