WindowsOfisPDFPDF-XChange Editor
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: PDF
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: PDF-XChange Editor

Düşündiriş

PDF-XChange Redaktor – PDF faýllary bilen işlemek üçin işleýän programma üpjünçiligi. “PDF-XChange Redaktor” size PDF resminamalaryny görmäge, redaktirlemäge we üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi bir wagtyň özünde birnäçe resminama bilen işlemäge we şekilleriň şriftini ýa-da ulaltmagyna mümkinçilik berýär. “PDF-XChange Redaktor” teksti resminamalardan çykarmaga, PDF faýllary şekil formatlaryna öwürmäge we beýleki programmalar bilen gatnaşygy goldaýar. “PDF-XChange Redaktor” size teswir goşmaga, gural maslahatlaryny döretmäge we PDF resminamalaryny çap etmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • PDF resminamalaryny görmek, redaktirlemek we üýtgetmek
  • Şriftiň we şekilleriň ululygyny düzmek
  • PDF resminamalaryny çap etmek
  • Gural görkezmelerini döretmek
  • Teswir goşmak

Ekran suratlary:

PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor

PDF-XChange Editor

Wersiýa:
9.0.350
Dil:
English (United States), Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip PDF-XChange Editor

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

PDF-XChange Editor Teswirler

PDF-XChange Editor baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: