Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Internet beýlekiler
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: Datacol

Düşündiriş

Datacol – internetdäki köp mukdarda maglumatlary gözlemegi, gaýtadan işlemegi we gözegçilikde saklamagyň güýçli guraly. Programma üpjünçiligi, köp sanly gündelik işleri awtomatlaşdyrmak, zerur saýtlara gözegçilik etmek we seljermek, potensial alyjylaryň aragatnaşyklaryny gözlemek we ýygnamak arkaly ulanyjynyň işini ep-esli aňsatlaşdyrýar. Datacol Excel, CSV, WordPress, Blogspot, DLE-de maglumatlary ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. ýa-da Ucoz. Programma üpjünçiligi, köp sanly goşmaçalar gurup, mümkinçilikleri giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Gözleg we maglumatlary gaýtadan işlemegi awtomatlaşdyrmak
  • Alnan maglumatlary dürli formatlarda ýatda saklaýar
  • Köp sanly goşmaçalar
Datacol

Datacol

Wersiýa:
7.14
Dil:
English

Göçürip Datacol

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi .NET Framework dogry işlemegini talap edýär

Datacol Teswirler

Datacol baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: