WindowsInternetAragatnaşykAmolto Call Recorder for Skype
Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Aragatnaşyk
Reýting:

Düşündiriş

Skype üçin Amolto Call Recorder – Skype-daky ses gepleşiklerini we wideo jaňlaryny ýazga alýan programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi jaňlary awtomatiki ýazga geçirip başlaýar we söhbetiň aýdyňlygyna görä ähli ýazgylary dogry formatda we ýokary hilli ýazdyrýar. Programma üpjünçiliginde adaty gepleşikleriň, topar wideo jaňlarynyň, ekran görkezişleriniň, ulanyjynyň ekranyndaky wideo we ş.m. ýazgy wagtynyň çäklendirmeleri ýa-da çäkleri ýok. Skype üçin Amolto Call Recorder size bellikler we MP3 bellikleri goşmaga mümkinçilik berýär. Gepleşikdäki esasy pursatlary görkezmek we çagyryş taryhyny tertiplemek üçin gepleşikler, islenýän ýazgyny gözlemek aňsatlaşdyrylar. Programma üpjünçiliginde gurlan pleýerde diňläp ýa-da görüp boljak ses we wideo ýazgylarynyň hilini üýtgetmek üçin gurallar bar. Skype üçin Amolto Call Recorder, sesini islendik tarapa, diňe ulanyjy tarapyndan ýa-da diňe söhbetdeşinden ýazga almaga mümkinçilik berýän özboluşly aýratynlygy bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Awtomatiki jaň ýazgysy
  • Çäklendirilmedik ýazgy wagty
  • Hilini ýitirmän ses we wideo ýazgy
  • Gurlan media pleýer
  • Recordazgylara bellikler ýa-da MP3 bellikleri goşmak
  • Iki tarapdan ýa-da diňe birinden ses ýazmak
Amolto Call Recorder for Skype

Amolto Call Recorder for Skype

Haryt:
Wersiýa:
3.21.1
3.21
Ygtyýarnama:
Synag
mugt
Dil:
English

Göçürip Amolto Call Recorder for Skype

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Amolto Call Recorder for Skype Teswirler

Amolto Call Recorder for Skype baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: