Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Faýl paýlaşmak
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Dropbox
Wikipediýa: Dropbox

Düşündiriş

DropBox – bulutly serwer bilen işlemek üçin meşhur programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi maglumatlary uzakdaky serwerlerde awtomatiki usulda ýatda saklaýar we hasaba alynmadyk ulanyjylar tarapyndan hem ýüklemek mümkinçiligi bolan ýatda saklanan faýllara girmäge mümkinçilik berýär. “DropBox”-yň aýratynlygy, hasabyňyz arkaly dürli enjamlaryň arasynda maglumatlary awtomatiki sinhronlamakdyr. Ulanyjy aýratyn zerurlyklara laýyklykda göçürip almak we düşürmek tizligini sazlap biler. Şeýle hem, DropBox göçürip almak taryhyny ýatda saklaýar we serwer bilen faýllary pozandan soň maglumatlary dikeltmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Awtomatiki maglumatlary sinhronlamak
  • Maglumat bulut serwerine girişi dolandyrmak
  • Uptiýaçlyk
  • Ygtyýarly ulanyjylara faýllary göçürip almak üçin mümkinçilik döretmek mümkinçiligi

Ekran suratlary:

Dropbox
Dropbox
Dropbox
Dropbox
Dropbox
Dropbox
Dropbox
Dropbox
Dropbox
Dropbox
Dropbox

Dropbox

Wersiýa:
87.4.138
Dil:
English, Русский, Українська, Français...

Göçürip Dropbox

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Dropbox Teswirler

Dropbox baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: