Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Oýun platformalary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Origin
Wikipediýa: Origin

Düşündiriş

Gelip çykyşy – Elektron sungatdan oýunlary göçürip almak üçin meşhur programma. Programma üpjünçiligi ulanyjylara kitaphana halaýan oýunlary goşmaga, oýun wagtynda söhbetdeş bolmaga, oýun ýaýlyma bermäge, programmanyň beta funksiýalaryny barlamaga we ş.m. mümkinçilik berýär. Gelip çykyşy, ulanyjynyň oýny dowam etdirmäge mümkinçiligi bolan bulut ammaryny öz içine alýar. Iň soňky ýatda saklaýan ýeri we dürli enjamlardan programma ulgamyna giriň. Programma üpjünçiligi, şeýle hem, internete girmän oýun oýnamaga mümkinçilik berýän oflayn re modeimi goldaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Dürli görnüşdäki oýunlary giňden saýlamak
  • Oýunlary ýaýlyma bermek mümkinçiligi
  • Içerki söhbet
  • Bulut saklanyşynyň bolmagy

Ekran suratlary:

Origin
Origin
Origin
Origin
Origin
Origin
Origin
Origin

Origin

Wersiýa:
10.5.110.50000
Dil:
English (United States), Русский, Français, Español (España)...

Göçürip Origin

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Origin Teswirler

Origin baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: