Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Şifrlemek
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: Folder Lock

Düşündiriş

Papka gulpy – ulanyjynyň gizlin maglumatlaryny görmekden we göçürmekden goramak üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi dürli faýllary, bukjalary we ýerli diskleri gizlemäge, olar üçin paroly şifrlemäge ýa-da bellemäge mümkinçilik berýär. Papka gulpy, fleş diskdäki, ýat kartasyndaky, CD, DVD we beýleki göçme enjamlardaky maglumatlara girişi blokirlemäge ukyplydyr. Programma üpjünçiligi maglumatlary ätiýaçlamaga we maglumatlary bulut ammarynda saklamaga mümkinçilik berýär. Papka gulpy, ulgamdaky işleriň taryhyny, galyndy faýllaryny we beýleki yzlaryny hem arassalaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Faýl şifrlemek
  • Papkalary we faýllary gulplamak
  • Göçme enjamlarda maglumatlary şifrlemek
  • Paroly goramak

Ekran suratlary:

Folder Lock
Folder Lock
Folder Lock
Folder Lock
Folder Lock
Folder Lock
Folder Lock
Folder Lock

Folder Lock

Wersiýa:
7.8.7
Dil:
English

Göçürip Folder Lock

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Folder Lock Teswirler

Folder Lock baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: