Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Mediýa pleýerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: KaraFun Player

Düşündiriş

KaraFun Player – meşhur aýdym-saz formatlaryny goldaýan karaoke pleýer. Programma üpjünçiligi dürli resanrlara, meşhurlyga we dillere bölünen aýdymlaryň uly kitaphanasyny öz içine alýar. “KaraFun Player” sazlaryň tempini sazlamaga, öňdebaryjy we yzky sesleriň sesini üýtgetmäge, teksti görmäge, pleýist sanawlary bilen işlemäge, fon ýagtylygyny üýtgetmäge we ş.m. mümkinçilik berýär. KaraFun Player goşmaça karaoke penjiresini açmak we ony üýtgetmek üçin ýörite tertibi goldaýar. daşarky monitor ýa-da wideo-proýektor. “KaraFun Player” size öz karaoke sazlaryňyzy goşmaga we aýtdyrmaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Studiýanyň ýokary hilli sazlary
  • Dürli aýdym-saz formatlaryny goldaýar
  • Aýdym tempini sazlamak
  • Iki ekran re modeimi
  • Trackollaryň awtonom sinhronlamasy
KaraFun Player

KaraFun Player

Wersiýa:
2.6.2
Dil:
English (United States), Français, Español, Deutsch

Göçürip KaraFun Player

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

KaraFun Player Teswirler

KaraFun Player baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: