Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Mediýa pleýerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: VLC
Wikipediýa: VLC

Düşündiriş

VLC – köp formatdaky ses we wideo faýllaryny oýnamak üçin media pleýer. Programma üpjünçiliginde ses faýllarynyň sesini, wideo şekiliniň hilini, subtitrleri we ses ýazgylaryny sinhronlamak, wideo effektleri bilen işlemek we ş.m. sazlamak üçin ajaýyp gurallar toplumy bar. VLC media faýllaryny degişli usul üçin zerur formatlara ýazmaga mümkinçilik berýär. ýaýlymy. VLC media pleýerini ulanyp, internet radiosyny oýnap, podkastlary diňläp we wideo akymyna tomaşa edip bilersiňiz. Şeýle hem, VLC media mazmunyny internet arkaly oýnamaga mümkinçilik berýän meşhur brauzerler bilen aragatnaşyk saklaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Faýl formatlarynyň köpüsini goldaýar
  • Kodekleriň köp bolmagy
  • Ses ýazgylaryny we subtitrleri sinhronlamak
  • Effektleriň we süzgüçleriň toplumy
  • Akym wideosyny görmek

Ekran suratlary:

VLC
VLC
VLC
VLC
VLC
VLC
VLC
VLC

VLC

Wersiýa:
3.0.12
Binagärlik:
Dil:
English (United States), Türkçe, Русский, Қазақша...

Göçürip VLC

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

VLC Teswirler

VLC baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: