Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Mediýa pleýerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Kodi
Wikipediýa: Kodi

Düşündiriş

Kodi – media merkezinde ýa-da öý teatrynda kompýuteriňizi üýtgetmek üçin güýçli programma üpjünçiligi. Kodi ses we wideo faýllaryny köp formatda oýnamaga, suratlary görmäge, disk şekilleri bilen işlemäge, telewizor we wideo akymlaryny oýnamaga, howany barlamaga we ş.m. mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi media kitaphanasyny döretmäge we dürli kategoriýalarda faýllary tapmaga mümkinçilik berýär. Kodi, ykjam enjamlary ýa-da uzakdan dolandyrylýan konsollary ulanyp, programma üpjünçiligini uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi sazlamak üçin köp gurallary öz içine alýar we dürli goşmaçalary ulanyp mümkinçilikleri giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Köp media formatlary üçin goldaw
  • Mediýa faýllaryny, teleýaýlym we wideo akymlaryny görkezmek
  • Disk şekilleri bilen işlemek
  • Uzakdan dolandyrmak ukyby
  • Kompýuter ulgamyňyz barada jikme-jik maglumatlary görkezýär
Kodi

Kodi

Wersiýa:
18.9
Binagärlik:
Dil:
English, Türkçe, Azərbaycanca, Русский...

Göçürip Kodi

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Kodi Teswirler

Kodi baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: