Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: NetInfo

Düşündiriş

NetInfo – tor bilen synag etmek we işlemek üçin häzirki zaman programma üpjünçiliginiň toplumy. Ulgam meselelerini gözlemek, amaly we öý eýesine barýan ýoly barlamak, adyny IP adresi boýunça gözlemek, ulanyjy üçin e-poçta salgylarynyň ygtybarlylygyny barlamak üçin gurallar bar. NetInfo, baglanyşyk we tor birikdirilen serwer barada jikme-jik maglumatlary görmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, torda iň öndürijilikli we ygtybarly işi üpjün etmek üçin gurallar bar. NetInfo-yň içgin we ulanmak aňsat interfeýsi bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Tor gurallarynyň köpüsi
  • Tor meselelerini gözlemek
  • Torlaryň synagy
  • Belli bir öý eýeleriniň iş ukybyna gözegçilik
  • Torda ygtybarly iş
NetInfo

NetInfo

Wersiýa:
8.9
Dil:
English

Göçürip NetInfo

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

NetInfo Teswirler

NetInfo baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: