Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: StaffCop

Düşündiriş

StaffCop – işleýän kompýuterlerde işgärleriň hereketlerine gözegçilik etmek üçin güýçli programma üpjünçiligi. “StaffCop” işleýän programmalara, web sahypalaryny we birikdirilen USB enjamlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi habarlaşma üçin dürli programmalardaky habarlary saklaýar we ekrany surata düşürmäge mümkinçilik berýär. “StaffCop” işgärleriň işi barada hakyky wagtda maglumat almaga we kesgitlenen döwür üçin iş hasabatlaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi, gizlin kompaniýa maglumatlarynyň birugsat paýlanmagyny ýüze çykarmaga we öňüni almaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Gizlin kompaniýa maglumatlaryny goramak
  • Işleriň hasabaty
  • Hakyky wagtda yzarlamak
  • Işleýän programmalara gözegçilik
StaffCop

StaffCop

Wersiýa:
5.8.887
Dil:
English, Русский, Українська, Español...

Göçürip StaffCop

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

StaffCop Teswirler

StaffCop baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: