Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Tekst redaktorlary
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Notepad++
Wikipediýa: Notepad++

Düşündiriş

Notepad ++ – programmirleme dilleriniň köpüsiniň sintaksisini goldaýan tekst redaktory. Programma üpjünçiligi sintaksis aýratynlaşdyrmak we bellemek, sözleriň we bellikleriň awtomatiki dolmagy, makros goldawy, bukulmagy bloklamak we ş.m. ýaly güýçli aýratynlyklar toplumyna eýedir. Notepad ++ görkezilen faýllaryň biriniň ýa-da hemmesiniň giňeldilen gözleg motoryny öz içine alýar. Programma üpjünçiligi, bir penjirede bir wagtda birnäçe resminamany görmäge we redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Notepad ++ goşmaçalary birikdirip öz mümkinçiliklerini giňeltmäge ukyply.

Esasy aýratynlyklary:

  • Programmirleme dilleriniň köpüsini goldaýar
  • Bir wagtyň özünde birnäçe resminama bilen işle
  • Sözleriň awtomatiki görnüşi
  • Sintaksis aýratynlaşdyryşyny özleşdirýär
  • Teksti zerur kodlamaga öwürýär

Ekran suratlary:

Notepad++
Notepad++
Notepad++
Notepad++
Notepad++
Notepad++
Notepad++
Notepad++

Notepad++

Wersiýa:
8.2.1
Binagärlik:
Dil:
English, Türkçe, Русский, Oʻzbekcha...

Göçürip Notepad++

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Notepad++ Teswirler

Notepad++ baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: