Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Başgalary ösdürmek
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: PostgreSQL
Wikipediýa: PostgreSQL

Düşündiriş

PostgreSQL – maglumat bazalaryny dolandyrmak üçin güýçli ulgam. Programma üpjünçiligi, maglumatlar bazasyny saklamak ukyby bilen dürli görnüşli ýa-da ululykdaky maglumatlar bilen işi goldaýar. PostgreSQL içerki programma dilleriniň giňeldilen ulgamyny we göçürmek ýa-da amal etmek üçin güýçli mehanizmi öz içine alýar. Programma üpjünçiligi SQL-kod ulgamlary bilen öndürmek üçin ýörite gurallary öz içine alýar. PostgreSQL köp sanly programma interfeýsini hem goldaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Uly maglumat bazalaryna goldaw
  • Geleşigiň we göçürmegiň güýçli mehanizmleri
  • Içerki programmirleme diliniň giňeldilen ulgamy
PostgreSQL

PostgreSQL

Wersiýa:
12.1
Binagärlik:
64 biraz (x64)
Dil:
English

Göçürip PostgreSQL

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

PostgreSQL Teswirler

PostgreSQL baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: