Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: PointerFocus

Düşündiriş

PointerFocus – syçanjygyň görkezijisini animasiýa bilen görkezmek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi görkezijini reňkli tegelek bilen tapawutlandyryp we animasiýa tegelegi bilen syçanyň çep düwmesine basmagy görkezip biler. “PointerFocus” ekrany garaňkylaşdyrmak we syçanjygyň kursorynyň töwereginde kiçijik bir ýeri görkezmek funksiýasyna eýedir. “PointerFocus” görkezijini görkezilen reňk we galamyň zerur giňligi bilen ekranda çyzgy guralyna öwürmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi kursoryň töweregini ýakynlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem “PointerFocus” ulanyjynyň şahsy zerurlyklary üçin sanalan ähli funksiýalaryň konfigurasiýasyny goldaýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Syçan kursoryny reňkli tegelek bilen tapawutlandyrmak
  • Syçanjygyň basylmagyny tapawutlandyrmak
  • Görkezijiniň töwereginde "üns merkeziniň" işi
  • Ekranda çyzmak
  • Görkezijini ulaldyň
PointerFocus

PointerFocus

Wersiýa:
2.4
Dil:
English, Deutsch

Göçürip PointerFocus

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

PointerFocus Teswirler

PointerFocus baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: