Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Programmirlemek
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: NetBeans IDE
Wikipediýa: NetBeans IDE

Düşündiriş

NetBeans – açyk çeşmeli programma üpjünçiligini ösdürmek üçin gurşaw. Programma üpjünçiligi aşakdaky programmirleme dillerini goldaýar: Java, C, C + +, PHP, Python, JavaScript we ş.m. NetBeans gaýtadan işlemek, profil ýazmak, awtomatiki usulda işlemek, reňkli sintaksis aýratynlygy we kesgitlenen kod şablonlaryny öz içine alýar. Şeýle hem NetBeans hünärmeni, korporatiw we ykjam programmalary döretmek üçin zerur gurallar bilen bir döredijini üpjün edýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Dürli programmirleme dillerini goldaýar
  • Şablonlaryň uly görnüşi
  • Aralyklarda awtomatiki usulda işlemek we ýazgylarda indentasiýa
  • Koduň ädim ädiminde ýerine ýetirilmegi
NetBeans IDE

NetBeans IDE

Wersiýa:
12.2
Dil:
English

Göçürip NetBeans IDE

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi Java dogry işlemegini talap edýär

NetBeans IDE Teswirler

NetBeans IDE baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: