Operasiýa ulgamy: WindowsAndroid
Kategoriýa: Faýllaryň gysylmagy
Ygtyýarnama: Synag
Reýting:
Resmi sahypa: WinRAR
Wikipediýa: WinRAR

Düşündiriş

WinRAR – maglumatlary gysmak we arhiw bilen işlemek üçin güýçli programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi esasy arhiw formatlary bilen işi goldaýar we ýokary derejede gysyş üpjün edýär. WinRAR zeper ýeten arhiwleri dikeltmäge, öz-özüni çykarýan we köp sesli arhiwleri döretmäge, parol bilen goralýan ýa-da kodlanan arhiwler bilen işlemäge we ş.m. programma üpjünçiligi işlemezden arhiwleri gaplamaga ýa-da açmaga mümkinçilik berýän operasiýa ulgamy gözlegçisi bilen aragatnaşyk saklaýar. WinRAR, maglumat göterijilerindäki ygtybarly ýazgy üçin arhiwleri aýratyn göwrümlere bölüp bilýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Gysyşyň ýokary derejesi
  • Esasy arhiw formatlaryny goldaýar
  • Köp sesli arhiw döredýär
  • Gözlegçi bilen gatnaşygy
  • Arhiwleriň paroly goramak

Ekran suratlary:

WinRAR
WinRAR
WinRAR
WinRAR
WinRAR
WinRAR
WinRAR
WinRAR

WinRAR

Wersiýa:
6.00
Binagärlik:
Dil:

Göçürip WinRAR

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

WinRAR Teswirler

WinRAR baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: