Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Bilim
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Scratch
Wikipediýa: Scratch

Düşündiriş

Scratch – 8 ýaşdan çagalara programmirlemegiň we dizaýn esaslaryny öwretmek üçin döredilen programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, animasiýa taslamalaryny, oýunlary ýa-da interaktiw hekaýalary döredip, olary torda çalşyp boljak programma gurşawydyr. Scratch maglumatlary programma üpjünçiligi bilen işi aňsatlaşdyrýan oýnawaç we gyzykly görnüşde hödürleýär. Programma üpjünçiliginde skriptler, grafika we ses redaktory bilen işlemek üçin gurallar bar. “Scratch” içerki logiki gurluşlary ulanmaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

  • Programmirlemegiň esaslaryny oýnawaç görnüşde öwretmek
  • Dürli animasiýa taslamalaryny ösdürmek
  • Gurallaryň köp mukdary

Ekran suratlary:

Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch

Scratch

Wersiýa:
Dil:
English, Türkçe, Azərbaycanca, Русский...
English, Türkçe, Русский, Oʻzbekcha...

Göçürip Scratch

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.
Bu programma üpjünçiligi Adobe AIR dogry işlemegini talap edýär

Scratch Teswirler

Scratch baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: