Operasiýa ulgamy: Windows
Kategoriýa: Web brauzerleri
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: SRWare Iron
Wikipediýa: SRWare Iron

Düşündiriş

SRWare Iron – global ulgamda howpsuz web-serfing üçin ulanmak aňsat we çalt brauzer. Programma üpjünçiligi Google Chrome üçin kämilleşdirilen alternatiwadyr, ýöne ulanyjynyň şahsy durmuşyny bozýan ýörite kod we işlemezden. SRWare Iron internetdäki ulanyjynyň gizlinligi barada alada edýär, şonuň üçin özboluşly brauzer şahsyýetini bermeýär, ýalňyş maglumatlary ibermeýär, web sahypalaryna baglanyşyklary we Google serwerlerine gözleg talaplaryny girizýär, URL-yzarlaýjyny bloklaýar, gurnamany ýada salmaýar brauzer wagty we ş.m. SRWare Iron, içerki mahabat bloklaýjysy, meseleler dolandyryjysy, parol dolandyryjysy we plugin goldawyny goşmak bilen web mazmunyny aňsat görkezmek üçin zerur bolan ähli aýratynlyklary üpjün edýär. Şeýle hem, brauzerde balykçylyga we zyýanly programma üpjünçiliginden goragy gowulandyrmak üçin ösen howpsuzlyk sazlamalary bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Onlaýn işjeňligiň gizlinligini goramak
  • Brauzer şahsyýetini bermeýär
  • URL-yzarlama ýok
  • Mahabat blokirlemesi
  • Bellik sinhronizasiýasy we pluginler goldawy
SRWare Iron

SRWare Iron

Haryt:
Wersiýa:
87.0.4450
Dil:
Türkmen

Göçürip SRWare Iron

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

SRWare Iron Teswirler

SRWare Iron baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: