WindowsTorSazlama we dolandyryşSimple Port Forwarding
Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: Simple Port Forwarding

Düşündiriş

Portönekeý port ugradyş – tor enjamlarynyň parametrlerini sazlamak we optimizirlemek üçin programma üpjünçiligi. Programma üpjünçiligi, köne portlary pozmazdan täze modem ýa-da marşrutizator portlaryny goşmaga we barmaly ýerini üýtgetmäge, şeýle hem traffigi bir portdan beýlekisine gönükdirmäge mümkinçilik berýär. Pleönekeý Port Forwarding programma üpjünçiligi işe başlanda saklanan sazlamalaryňyzyň çalt we awtomatiki gurulmagyny goldaýar. Portönekeý port ugradylyşy statiki we dinamiki IP-salgylaryň arasynda geçmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem programma üpjünçiligi dürli görnüşli programmalar we oýunlar üçin taýýar konfigurasiýalaryň uly sanawyny öz içine alýar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Modem we marşrutizator portlaryny gönükdirmek
  • Routerleriň köp modelini goldaýar
  • Ulanyjy konfigurasiýasyny tygşytlamak
  • Taýýar konfigurasiýanyň uly sanawy
Simple Port Forwarding

Simple Port Forwarding

Wersiýa:
3.8.5
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip Simple Port Forwarding

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

Simple Port Forwarding Teswirler

Simple Port Forwarding baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: