Operasiýa ulgamy: Windows
Ygtyýarnama: mugt
Reýting:
Resmi sahypa: SUMo

Düşündiriş

SUMo – täzelenmeleri ulanyp, programma üpjünçiligini häzirki ýagdaýynda saklaýan gural. Programma üpjünçiligi ulgamy awtomatiki gözden geçirýär we kompýuterde gurlan programmalaryň doly sanawyny görkezýär. Programma sanawynda SUMo önümiň adyny, dörediji kompaniýany, wersiýasyny we täzeleniş ýagdaýyny görkezýär. Programma üpjünçiligi, ähli programmalar üçin täzelenmeleriň ýüze çykmagyna gözegçilik edýär, täze wersiýalaryň barlygy barada ulanyja habar berýär we bar bolsa, göçürip almak sahypasyna baglanyşyk berýär. SUMo, programmanyň häzirki wersiýasy barada degişli maglumatlary saýlamak üçin dürli görnüşdäki reňkli nyşanlary ulanýar. Programma üpjünçiligi, beta wersiýasynyň elýeterliligi barada habarnamalary almaga, täzelenmäni hemişelik ýa-da saýlanan wagtyň dowamynda geçirmäge we mazmuny bilen bukjany görmäge mümkinçilik berýär. SUMo-da ulanyjynyň şahsy zerurlyklaryny düzmek üçin içgin interfeýs we dürli wariantlar bar.

Esasy aýratynlyklary:

  • Gurlan programma üpjünçiligini awtomatiki kesgitlemek
  • Bar bolan täzelenmeleri we ýamalary tapmak
  • Täzelenmeleri barlamak üçin sazlamalar
  • Gurlan programma üpjünçiligi barada maglumat
SUMo

SUMo

Wersiýa:
5.12.4.476
Dil:
English, Türkçe, Русский, Українська...

Göçürip SUMo

Göçürip başlamak üçin ýaşyl düwmä basyň
Downloadüklemek başlandy, brauzeriňizi göçürip almak penjiresini barlaň. Käbir meseleler bar bolsa, düwmä ýene bir gezek basyň, dürli göçürip almak usullaryny ulanýarys.

SUMo Teswirler

SUMo baglanyşykly programma üpjünçiligi

Meşhur programma üpjünçiligi
Seslenme: